BASINA VE KAMUOYUNA

Geçtiğimiz günlerde sendikamızın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonunun yapmış olduğu saha araştırmaları sonucunda, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taşeron şirketi İSPER A.Ş çatısı altında İSKİ ve İGDAŞ işçileri taşeron koşullarda çalıştırılmaktadır. Giderek derinleşen güvencesizlik ortamında işçiler, sahada her gün sorun ve sıkıntılarla boğuşmaktadır. Bu sorun;  696 KHK ile kadro verilen ama kadroya geçirilmeyen enerji işçilerinin, taşeron koşullarda, kadrolu işçilerle eşit sosyal haklara sahip olmayarak ve ağır iş yükünün altında ezilmesidir. İSKİ ve İGDAŞ işçileri, her geçen gün artan ağır iş yükünün sonucunda kalıcı sakatlanmalar, kronik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlıkların birçoğu ameliyatla sonuçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, gün geçtikçe artan enflasyonla birlikte paranın değeri azalırken, 32 TL’lik verilen yemek ücreti ile işçilerin günlük beslenme ve enerji ihtiyacını karşılamaları beklenmektedir. 1 ay önce İSPER A.Ş yönetimi ile yaptığımız toplantı da getirilen ortak sayaç okuma projesinin; iş yükünü arttırdığını ve işçiler üzerinde baskı oluşturduğunu, sahada çalışan personel sayısının yetersiz olduğunu bu yüzden personel alımı yapılması gerektiğini, kadrolu işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen eşit sosyal haklara sahip olmadıklarını, yemek ücretlerinin bir işçinin beslenmesi için yetersiz olduğunu ve birçok sorunu talepleriyle birlikte dile getirdik. İSPER yönetimi sorunları çözmek yerine işçilere çanta ve termos dağıtmayı tercih etmektedir. İşçiler saha da işi bitiremediğinde disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıya kalmakta ve haksız cezalara maruz bırakılmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu Türkiye’de en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiği şu günlerde bir kez daha soruyoruz.

  • İş yükünün ağır, personel sayısını az olduğunu bilmenize rağmen neden hala personel alımı yapılmıyor?
  • Kadrolu işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen İSKİ ve İGDAŞ işçilerine eşit sosyal haklar neden tanınmıyor?
  • Her gün en temel gıdalara zam gelirken yemek ücretleri neden arttırılmıyor?
  • İşçilerin tuvalet, su gibi ihtiyaçlarını karşılaması için neden sokak harcırahı verilmiyor?
  • Disiplin soruşturmaları, yevmiye cezaları işçiler üzerinde neden bir baskı aygıtı olarak kullanılıyor?

Buradan bir kez daha söylüyoruz;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük gelir kaynağını oluşturan ve İSPER çatısı altına çalıştırılan İSKİ ve İGDAŞ işçilerinin taşeron koşullarda çalıştırılmasına derhal son verilsin.

Unutmayın ki, oturduğunuz o koltuklar, enerji işçilerinin alın teri üzerinden yükseliyor. Taşeronlaşmaya karşı hakkımız olanı almak için, güvenceli çalışma ve insanca yaşamak için bulunduğumuz her işyerinde mücadele etmeye devam edeceğiz.

 📋İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU- İSPER

 

 

 

enerji sen

Website: