• Süleyman KESKİN (Genel Başkan)
  • Emin ATSIZ (Genel Sekreter)
  • Mehmet DENİZ (Genel Mali Sekreter)
  • Ahmet ÇAKIR (Genel Örgütlenme Sekreteri)
  • Yoldaş YİĞİT (Genel Eğitim Sekreteri)
  • Murat SOLMAZ (Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri)
  • Hasan YILDIZ (Genel Hukuk ve TİS Sekreteri)