• Genel Başkan: Süleyman Keskin
  • Genel Sekreter: Emin Atsız
  • Genel Mali Sekreter: Olgay Sarı
  • Genel Örgütlenme Sekreteri: Ahmet Çakır
  • Genel Eğitim Sekreteri: Yoldaş Yiğit
  • Genel İşçi Sağlığı İş Güvenliği Sekreteri: İrfan Kaya
  • Genel Hukuk ve TİS Sekreteri: Sedat Yılmaz