Sendikamızın gelir ve gider tablolarının ortaya çıkardığı bilançoyu, sendikamız ilkeleri gereği işçi arkadaşlarımıza ve kamuoyuna açık bir şekilde paylaşıyoruz.

 

2023 Yılı

2023 Gelir Tablosu
2023 Gider Tablosu

Not: Bursa(TİS süreci kapsamında yapılan harcamalar), Karadeniz, Meram bölgesi, DEDAŞ, FEDAŞ ve İstanbul’da sürdürülen örgütlenme faaliyetlerinin giderleri Genel Merkez’e ait giderlerin tablosunun içindedir.