Dayanışma Aidatı Dilekçesi

Dayanışma aidatı ile iş yerinizde başka bir sendika toplu iş sözleşmesi imzalamış ya da yetkili olarak imzalayacak olsa bile DİSK/Enerji-Sen’e üye olarak toplu sözleşmeden yararlanabilirsiniz. Dayanışma aidatıyla haklarınızdan yararlanmak 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunun 39/4. maddesince düzenlenmiştir.

Daha önceleri dayanışma aidatı dilekçesi yalnızca toplu sözleşme imzalandıktan sonra geçerli olup, geriye dönük toplu sözleşme farklarından yararlanmayı kapsamıyordu. Ancak 3 Mart 2021 tarihinde Anaysa Mahkemesi’nin verdiği kararla birlikte artık dayanışma aidatı vererek geriye dönük farklar da alınabiliyor.