Sık Sorulan Sorular

Enerji İşçileri Ne İstiyor?

Bugüne kadar geçim derdimizle ilgili de çalışma şartlarımızla ilgili de söz sahibi olamadık. Söz sahibi olamadığımız için de hep biz kaybettik! Patronlar bizim adımıza karar verdi, sendikalar bizim adımıza karar verdi. Ama kimse dönüp de “Ne istiyorsunuz?” diye sormadı.

Bizim derdimiz çok açık. Biz bütün kenti aydınlatan, arızaları onaran, sayaçları okuyan ve ölümle burun buruna çalışan işçileriz. Yaptığımız işin riski, memleketin de yaşam ve geçim koşulları ortadayken tek derdimiz hayatlarımız üstünde söz sahibi olmak. Kapalı kapılar arkasında bizim adımıza yapılan görüşmelerden, bizim adımıza atılan imzalardan bıktık! Artık ne kadar ücret zammı istediğimizle ilgili de, sosyal haklarımızla ilgili de, çalışma ve yaşama koşullarımızla ilgili de söz sahibi olmak istiyoruz!

Taleplerimizi nasıl karşılayabiliriz?

Öncelikle bizim taleplerimizi, isteklerimizi kimse bize durup dururken vermeyecek, bunun farkındayız. Eğer yaşam koşullarımızda ve çalışma koşullarımızda bir iyileşme olacaksa bunu biz hep beraber mücadele ederek kazanacağız. Bunun için gerçek bir sendikal birlik ve beraberlik gerekiyor. İşçilerin adına hareket eden değil işçilerin kendi sendikasında birleşmek gerekiyor.

DİSK/Enerji-Sen “Söz, yetki ve karar işçilerindir!” diyerek, sendika işleyişini işyerlerinden, işletmelerden temsilcilerle karar alma, uygulama anlayışını hayata geçirerek ve yönetim kurulunda bulunan işçilerden güç alarak hareket etmektedir.

Neden DİSK/Enerji-Sen?

Çünkü DİSK/Enerji-Sen’in ilkeleri ve mücadele tarihi gösteriyor ki, enerji iş kolunda işçilerin gerçek çıkarlarını savunan tek sendikadır. Bunun sebebi yalnızca bu sendikanın mensuplarının iyi niyetli olması veya iyi sendikacı olmasıyla alakalı değildir.

DİSK/Enerji-Sen’in karar mercii işçilerdir, yönetim ve uzmanlar işçilerin aldığı kararı uygulamak, hayata geçirmek ve ilerletmek için vardır.

İşyerlerinde ve işletmelerde seçilen temsilcilerin oluşturduğu işçi iradesi sendikaya hakimdir.

DİSK/Enerji-Sen aidat sendikacılığı yapmamaktadır. Toplu sözleşmeyi imzaladıktan sonra “Nasıl olsa bu işçilerin aidatı benim kasama girecek.” diyerek köşeye çekilen değil her gün ve her yerde işçilerin karşılaştığı sorunlara müdahale ederek çalışan bir sendikadır.

DİSK/Enerji-Sen’de yöneticiler uçuk maaşlar almamaktadır. İlkeleri ve anlayışı gereği en fazla ortalama bir işçi ücreti kadar maaş alınabilir. Bu da sendikayı işçilerin gündelik yaşamından, geçim derdinden azade ayrı dünyası olan bir yere sürüklememektedir.

DİSK/Enerji-Sen kapalı kapılar arkasında görüşme yapmamaktadır. Patronlarla olan her görüşme işçilerin seçtiği temsilcilerinin katılımıyla ve işçilerin gözü önünde yapılmaktadır. Toplu sözleşme süreçleri işletmelerde işçiler tarafından kurulan Toplu Sözleşme Komisyonları aracılığıyla yürütülür, taslaklar hep birlikte hazırlanır ve masaya işçi temsilcileri oturur. Her karar birlikte alınır ve hayata geçirilir.

DİSK/Enerji-Sen’in toplu sözleşme yapma yetkisi var mı?

Mevcut sendikal kanunlara göre bir sendikanın toplu sözleşme sürecine girebilmesi için iş kolunda çalışan işçilerin %1’ini üye yaparak ülke barajını geçmesi gerekmektedir. DİSK/Enerji-Sen’in üye sayısı, ülke barajı olan 2,416 kişinin üzerindedir. Yani DİSK/Enerji-Sen’in baraj problemi ve toplu sözleşme hakkı alamama problemi yoktur.

Sendika değiştirip DİSK/Enerji-Sen’e üye olursam hak kaybına uğrar mıyım?

Eğer halihazırda toplu sözleşmesi olan bir yerde çalışıyorsanız ve bu toplu sözleşme başka bir sendika tarafından imzalanmışsa aklımıza ilk gelen en büyük endişemiz toplu sözleşmeden yararlanamama ihtimalidir. Ancak 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39/4. maddesi tarafından düzenlenen “Dayanışma aidatı” size, taraf sendika üyesi olmadan da toplu sözleşmeden yararlanma hakkı tanıyor.

Peki DİSK/Enerji-Sen’e üye oldum ve dayanışma aidatıyla toplu sözleşmeden yararlanıyorum, bu süreçte iki sendikaya birden mi aidat vereceğim?

İşçinin sendika aidatı yalnızca toplu sözleşmeye taraf olan sendikaya gidecek şekilde kesilir. Bordroya yansır. DİSK/Enerji-Sen toplu sözleşme imzalamadan aidat almaz. Aidat alacağı zamanda aidat miktarı işçiler tarafından ortak olarak belirlenir ve sendikanın aldığı yönetim kurulu kararıyla hayata geçirilir

Bir işçini hakkı ve hukukunu işletmede toplu sözleşme imzalamadan önce DİSK/Enerji-Sen nasıl savunabilir?

Öncelikle sendikalar mevcut iş kanununu ve yasaları işçilerin lehine olacak şekilde hayata geçirmek için hareket etmelidirler. Bu doğrultuda da DİSK/Enerji-Sen üyeleriyle hukuk eğitimleri ve mevzuat eğitimleri gerçekleştirmektedir. Ancak bunun yanında işçileri çalışma alanında karşılaştıkları güçlüklerde, yazılı savunma vermeleri gereken durumda DİSK/Enerji-Sen Hukuk Birimi devreye girerek gereken işlemleri yapmaktadır.

Burada altının çizilmesi gereken nokta, patronlar iş hukukuna aykırı hareket ederek işçilere mobbing uygulamak konusunda pervasızca hareket eder. Tutanak tutmaktan yazılı savunma istemeye kadar bir çok yolla işçiler sindirilmeye çalışılır. Ancak bu tutanakların ve yazılı savunma taleplerinin konusu olan olaylar bir çok durumda işçilere yöneltilen haksız suçlamaları içermektedir. Dolayısıyla yaşanan bu durumlar karşısında hakkını, hukuku bilen ve savunan sendikal müdahaleler işçilerin haksızlığa uğramasının önüne geçer.

İşyeri disiplin kurullarının olağan üyeleri dışında, disiplin kuruluyla muhatap olmak zorunda kalan DİSK/Enerji-Sen üyesinin disiplin kurulunda başka bir sendikanın yöneticisi olamaz! Disiplin kurulundan haksız bir karar çıkarsa durumun iş mahkemesine taşınarak itiraz edilmesinde DİSK/Enerji-Sen Hukuk Birimi devreye girer.

Bu sayfa güncellenecektir…