TEİAŞ Özelleştirilemez!

Resmi Gazete`de 3 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi`nin (TEİAŞ) özelleştirilmesine ilişkin karara karşı çıkıyoruz.

TEİAŞ, Türkiye`nin doğu-batı ekseninde 1500 km, kuzey-güney ekseninde 650 km mesafedeki elektrik sisteminin ana omurgasını oluşturan, 2020 yılı itibarıyla 71 bin km uzunluğundaki yüksek ve çok yüksek gerilimli enerji iletim hatları, ülkenin dört bir yanına dağılmış olan 753 adet indirici trafo merkezi ve 1975 adet güç trafosu ile yerleşim bölgelerinin enerji ihtiyacını karşılayan bir kamu kuruluşudur.

Enerji üretimi kamunun elinden alınıp özele devredilirse tıpkı dağıtım ayağında yaşanan olumsuzluklar katlanarak yaşanacaktır. Özel sektör elinde işçileri daha çok iş yükü, daha az ücret beklemekte, enerji üretiminin özelleştirilmesi vatandaşın faturasına katlanarak yansıma tehlikesini taşımaktadır.

TEİAŞ’ın özelleştirilmesi kararından vazgeçilmeli, bütün enerji üretim ve dağıtımı kamulaştırılmalı ve enerji üretim ve dağıtımında çalışan işçiler kamu işçisi olarak güvence kazanmalıdır!