Sendikal Baskılara Son!

Türk Ceza Kanununun Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde, 118. maddesinde düzenlenmiştir:

“Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

 

Anayasa tarafından güvence altına alınan sendikalı olma hakkı yine işverenler tarafından hiçe sayılıyor. DİSK/Enerji-Sen’e kendi hür iradeleriyle üye olan enerji işçileri CENAL işvereni tarafından işten atma tehdidiyle karşı karşıya olduklarını sendikamız genel merkezine ulaşarak ilettiler. İşçi arkadaşlarımızı ekmeğiyle tehdit edenler sendikamız üyesi enerji işçilerini istifaya zorlamaya devam ediyor.  Toplu İş Sözleşmesi düzeneğinden yararlanarak ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını kullanmak isteyen CENAL’de alınteri döken enerji işçilerine yapılan bu baskı enerji işçilerinin insanca yaşam hakkını hiçe saymaktır. Enerji İşçileri emeklerinin, alınterinin karşılığını almak için sendikaları DİSK/Enerji-Sen’de hem hukuki hem fiili ve meşru mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerdir.