Mücadelenin bir yılı

Kurulduğu günden bu yana mücadeleden bir adım bile geri atmayan sendikamız DİSK/ ENERJİ-SEN enerji işçilerinin mücadelesiyle büyümeye, gelişmeye, genişlemeye daha çok enerji işçisine umut olmaya devam ediyor.

İSPER(İSKİ ve İGDAŞ), BEDAŞ, AYEDAŞ, BAŞKENT ELEKTRİK, ULUĞ ENERJİ, ALCEN ENERJİ, ÇORUH AKSA, FIRAT AKSA İSTANBUL ENERJİ, ENERCON ve daha nice muhtelif işyerlerinde mücadele sürdüren sendikamızın mücadele takvimi bir hayli yoğun olmasıyla birlikte ilkeleri doğrultusunda büyük ölçüde başarılı olmuş ve eksik kaldığı noktaları da geçtiğimiz yıl boyunca dersler çıkartarak görmüştür.

2020 yılında BEDAŞ işçilerinin yaktığı kıvılcım pandemide iş bırakma ve 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü sürecinde tüm Türkiye’deki enerji işçilerine örnek teşkil etmiş, “Yoksulluğa ve sefalet sözleşmelerine hayır!” kıvılcımı memleketin dört bir yanında yankılanmıştır.

Barajın üzerinde kalamaz diyenlere, sözleşme imzalayamazlar diyenlere inat sendikamız açıklanan ÇSGB istatistiklerinde barajın üzerinde kalmış ve rüzgâr elektriği, dağıtım şirketi, hidroelektrik santralinde toplu iş sözleşmeleri imzalamıştır.

Yetki aldığı ve işverenler tarafından itiraz edilen gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, rüzgâr enerjisi üretim santrali, biyogaz santralleri de bulunmaktadır. Yargı süreçleri devam eden yetki tespit davalarını bazıları sonuçlansa bile bir üst mahkemeye müracaat etmesiyle süreçleri uzamış olsa da enerji işçileri sendikasına sahip çıkmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan enerji işçilerine 696 sayılı KHK ile verilen sözde kadro hakkı için mücadele eden, muvazaa davaları açan ve esas işi yapan işçilerle aynı sosyal haklara ve ücrete sahip olması için mücadele etmiştir. Kurucu sendikalarından biri olduğumuz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin öncülüğünde İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda defalarca eylem ve basın açıklaması yapan sendikamız yeni yılda da bu mücadeleye devam edecektir.

Bunların yanı sıra örgütlenme sırasında yaşanan işçi çıkarımlarına karşı sendikamız patronlara ve sermayeye karşı fiili mücadelesini vermiş ve bu mücadeleler sonucunda atılan işçi arkadaşlarımızı işlerine geri iade ettirmiştir.

Sendikamızın 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleşmiş ve yönetimde belirli değişiklikler yapılarak sendikamızın enerji işçilerinin iradesiyle seçtiği yeni yönetim kurulu görevini icra etmeye ve enerji işçilerinin mücadelesini büyütmeye ve kesintiye uğratmadan devam ettirmek konusunda iradesini ortaya koymuştur.

Genel Kurulumuzda birçok karar alınmış ve yeni yılda bu kararlar uygulanmaya konulmuştur. Demokratik bir işleyişin sağlanması adına Uluğ Enerji işçilerinin iradesiyle Güney Marmara Şubesi kurulmuş ve Şube Genel Kurulu yapılarak faaliyetlerine başlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan enerji işçilerinin sorunlarını gündem edebilmek ve demokratik bir işleyişin sağlanması için İstanbul 1 No’lu Şube kurulmuştur. İç Anadolu Bölge Temsilciliği ve Balıkesir Temsilciliğimiz de kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

Toplu İş Sözleşmelerimizin görüşmelerinin devam ettiği süreçte memleketimizin yaşadığı en ağır yıkımlardan biri olan 6 Şubat Depremi hepimizi derinden etkilemiştir. Sendikamız depremin olduğu andan itibaren üzerine düşen görevi yapmış enerji işçileri Afet Koordinasyon biriminden afet bölgesine insani yardım malzemeleri tedarik etmiştir. Pandemide, afetlerde tereddüt etmeden canları pahasına çalışan enerji işçileri 6 Şubat depreminde de üzerine düşen görevi yapmış ve yıkıntılar içindeki şehirleri enerjisiz bırakmamak için uyumadan, dinlenmeden var gücüyle çalışmıştır. Başta bütün enerji işçileri olmak üzere taşımacılık, tekstil, gıda, maden, inşaat, sağlık, basın-yayın ve belediye gibi nice işkollarındaki sınıf kardeşlerimize enerji işçileri adına sendikamız DİSK/Enerji-Sen olarak hakları ne kadar teşekkür ile ödenmese de teşekkürü bir borç biliriz.

Başkent Elektrik işçilerinin sendikamız öncülüğünde ortaya koyduğu inatçı mücadele pratiği ile işçilerin gasp edilen haklarının nasıl geri alınacağı konusundaki bütün ezberleri bozmuştu. Sendikamız bu yıl da sarı sendikal sözleşmelerle sefalete mahkûm edilen Fırat Enerji İşçilerinin haklı taleplerini 21 Elektrik Dağıtım Şirketi’nde çalışan tüm enerji işçilerinin ortak mücadelesi haline getirip 73 günün sonundaki kazanımıyla bir kez daha tüm enerji işçilerine umut olmayı başarmıştır.

FEDAŞ Direnişi’nin neticesinde aynı patrona çalışan Çoruh Aksa’ya bağlı, enerji işçisi arkadaşlarımız da sınıf kardeşi Fırat Enerji işçilerinden ilham alarak enerji işçilerinin tek ve gerçek sendikası DİSK/Enerji-Sen çatısı altında birleşerek kısa sürede çoğunluğu sağlayarak birleşen işçilerin önünde bir engel olamayacağını 21 Elektrik Dağıtım şirketinde alınteri döken tüm enerji işçilerine de patronlara da göstermiştir.

Sendikamız yeni yılda yapılması gerekenleri layığıyla icra edecek ve mücadeleyi büyüterek işçi sınıfının kısa vadede çıkar ve menfaatlerini uzun vadede ise kalıcı bir işleyişe sahip kurullarının kurulmasını önüne koymuştur. Yeni iş yerlerinin sendikalaşma yönündeki eğilimini hızlandırıp Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanması var olan örgütlü olduğumuz iş yerlerinin mücadelesini daha ileri taşımak için yeniden kurulların kurularak faaliyetlere başlanacaktır. Sefalete yoksulluğa, düşük ücretlere, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine 6356 sayılı sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun işçi aleyhine olan maddelerine karşı mücadele etmeye enerj işçilerinin tek ve gerçek sendikası olarak önüne hedef olarak koymuştur.

İyisiyle kötüsüyle mücadele dolu bir yılı daha geride bıraktık. Her zaman söylediğimiz gibi “Üretenin Yönettiği, söz yetki ve kararın” işçilerde olduğu bir anlayışı hep beraber inşa etmemiz dileğimizle.

DİSK/Enerji-Sen Yönetim Kurulu