Değerli yol arkadaşlarımız, başta enerji işçileri olmak üzere tüm sınıf kardeşlerimiz;

DİSK/Enerji-Sen İstanbul 1 No’lu Şube resmi olarak 2023 yılının sonuna
doğru kuruluş çalışmalarını tamamlamış, kurucular kurulu aracılığıyla
çalışmalarını yürütmüş ve şimdi seçimli süreçlerini de gerçekleştirerek yeni
adımlar atmaya başlamıştır.

Ancak şubemizin resmi kuruluş çalışmalarının tarihi kısa gibi gözükse de
arkasında uzun yıllara dayalı bir mücadele ve örgütlenme süreci
bulunuyor.

İSKİ’de, İGDAŞ’ta, İstanbul Enerji’de sendikamızın yürüttüğü örgütlenme
çalışmaları aynı zamanda işçilerin sarı sendika saltanatını yıkma,
güvencesizliğe, taşeron çalışmaya ve düşük ücret dayatmasına karşı
hakları için mücadele yürütme hedefiyle iç içe geçmiştir.

Yeri geldi pandemi koşullarında can güvenliğimiz için mücadele ettik, yeri
geldi insanca yaşayacak bir ücret için sesimizi yükselttik. Hafta tatili
haklarımız için de mücadele ettik, zorlu çalışma koşullarında sağlıklı bir
ekipman hakkı için de mücadele ettik.

Her mücadelemiz yeni kazanımların kapısını araladı. Şimdi bu mücadeleyi
daha da büyütme, insanca yaşayacak bir ücrete, güvenceli çalışma
koşullarına kavuşma vaktidir.

Çalışma raporumuzun tamamına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız