23/05/2024

                                            İLANEN DUYURULUR

Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısının 09.06.2024 Tarihinde (Pazar günü) Selami Ali Mahallesi Gazi Caddesi  No:22 adresinde bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Avrasya Salonunda, 10.00-19.00 Saatleri arasında aşağıda belirtilen gündem ile toplanacaktır. Birinci günde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı adreste ve aynı saatte 23.06.2024 (Pazar günü) yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

DİSK/ENERJİ SEN İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Açılış Konuşması
 3. Divan Kurulu Seçimi
 4. Saygı Duruşu
 5. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 7. Şube Yönetim Kurulunun ( Kurucular Kurulunun ) İbrası
 8. A- Şube Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ( Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Örgütlenme Sekreteri, Şube Eğitim Sekreteri) ve Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine (5 Kişi )

B- Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine (3 Kişi) Yedek Üyeliklerine (3Kişi)

C- Disiplin Kurulu Asil Üyeliklerine (3 Kişi) Yedek Üyeliklerine (3Kişi)

 1. Genel Merkez Delegeliklerine aday olacakların (60 Kişi) Divan Başkanlığına bildirilmesi
 2. Aday listelerinin Kesinleştirilmesi
 3. Seçimler
 4. Dilek ve Temenniler
 5. Kapanış

 

    şube antetnew