Başkent Gaz’ın taşeron işçileri kadro talebiyle sokakta: “İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak istiyoruz”

Kısa bir süre önce taşeron çalışma koşullarının yarattığı sorunlar ve asgari ücrete mahkum edilmelerine karşı DİSK/Enerji-Sen’de örgütlenen Başkent Gaz’ın taşeron işçileri, “İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak istiyoruz” diyerek ilk eylemlerini yaptılar. İşçiler taleplerini Ulus Heykel’de yaptıkları basın açıklamasında dile getirdiler

Ankara’da Başkent Gaz’ın taşeron şirketi olan Ersan Elektrik’in işçileri, Başkent Gaz’da kadrolu çalışan işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücret alıyorlar. Asgari ücret düzeyinde ücret alan işçiler, aynı zamanda iş tanımı dışındaki işleri de yapmaya zorlanıyor. Bunlara da sözleşmeleri şirket tarafından yenilenmeme korkusuyla da ses çıkaramamışlardı. Kısa bir süre önce bu tür sorunlara çözüm aramak için DİSK/Enerji-Sen’de örgütlenen işçiler, sendikadan istifaya da zorlandılar. Başkent Gaz işçileri bugün ilk eylemlerini yaptı.

Eşit işe eşit ücret

Taşeron sisteminin kaldırılmasını, kadrolu olarak çalışmayı ve eşit işe eişt ücret verilmesini talep eden işçiler Ulus Heykel’de bir araya geldi. Ulus Heykel’de yapılan basın açıklamasını sendika avukatlarından Av. Deniz Altaylı okudu. Açıklamada Başkent Gaz’ın kadrolu işçileriyle aynı işi yapmalarına rağmen taşeron çalışma sisteminin dayattığı düşük ücret sistemine tepki gösterilirken yaşanan ekonomik kriz sürecinde bu ücretlerle geçinmenin zor olduğu ifade edildi. Bu sorunlara çözüm için sendikaya üye olduktan sonra da işveren tarafından mobbing ve baskıya maruz bırakıldıklarının belirtildiği açıklamanın öne çıkan yerleri şunlar:

Biz ne yardımcı bir iş yapmaktayız ne de teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde çalışmaktayız. Biz enerji işçisiyiz, her enerji dağıtım firmasında yapılan ana işlerden birini yapmaktayız ve dolayısıyla en büyük hakkımız olan kadro hakkımızı istemekteyiz.

Kadro hakkımızı daha bir gür sesle dillendirmek için bir araya geldik ve anayasal hakkımız olan sendikalı olma hakkımızı kullandık. Birlikte daha güçlü yol yürümek için örgütlendik. Ancak bu defa da işveren tarafından baskıya ve mobbinge maruz kalmaya başladık. Sendikadan istifa etmemiz yönünde telkin edildik ama vazgeçmedik. Bazı arkadaşlarımız görev değişikliğine maruz kaldı. Biz biliyoruz ki aslında bu olanlar yasalara ve kanunlara aykırıdır.

“Kaçar yolu yok!”

Açıklamanın son kısmında ise artık çalışma koşullarının daha iyi bir pozisyona getirilmesi için kadro ve eşit işe eşit ücret talep eden işçiler, taleplerinin de takipçisi olacaklarını şöyle ifade ettiler:

Kaçar yolu yok diyoruz. Biz de kadrolu işçilerle aynı şartlarda çalışmak, eşit işe eşit ücret almak istiyoruz. Kadrolu çalışan arkadaşlarımızla bir olmak, hep birlikte kendi çalışma koşullarımızı daha da düzeltmek ve iyiye götürmek istiyoruz.

Taleplerimiz karşılanamaz değildir, ancak karşılandığı takdirde işyerinde huzurlu bir çalışma ortamı devam eder. Biz bu taleplerimizin takipçisi olacağız ve hakkımızı almak için ne gerekiyorsa yapacağız.

“Bu durum istisnai değil, enerji işçileri her yerde ayakta”

Basın açıklamasının ardından DİSK/Enerji-Sen İç Anadolu Bölge Temsilcisi Osman Çokaman söz aldı. Çokaman, Başkent Gaz’daki durumun istisnai bir durum olmadığını, memleketin her yerinde enerji işçilerinin isyanda olduğunu belirterek kazanım elde edene kadar mücadele edecceklerini ifade etti. Çokaman’ın ifadeleri şöyle:

İstisnai bir durum değil. Başkent Gaz işçileri başta olmak üzere, Başkent Elektrik’te, BEDAŞ’ta, İSKİ’de, İSPER’de, İstanbul Elektrik’te, Toroslar’da, Çamlıbel’de bütün enerji işçileri ayağa kalkmış vaziyettedir. İşçiler bugüne kadar taşeron çalışma koşullarının getirdiği dezavantajlardan artık bıkmış vaziyettedir. Sarı sendikalar eliyle imzalanan toplu sözleşmelerden artık bıkmış vaziyettedir. Hepsi tek yürek olmuş bir şekilde “İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak istiyoruz” diyorlar. Dolayısıyla bugün burada yaptığımız basın açıklaması, bir hak mücadelesidir.

Bugün basın açıklaması yaparak bütün kamuoyuna, işverene ve sınıf kardeşlerimiz olan diğer işçilere bu hak mücadelesi yolunda ilerleyeceğimizi ilan ediyoruz. Bugün aynı zamanda dilekçelerimizi doldurduk. Kadrolu çalışmak istediğimizi yasal olarak da Başkent Gaz’a ileteceğiz. Bu basın açıklamasından veya verdiğimiz dilekçelerden bir sonuç sağlanmazsa mücadeleyi daha da büyüterek devam ettireceğiz. İşçiler kararlı. İşçiler kölece çalışma koşullarına tahammül etmek istemiyor. Bu mücadele kazanımla sonuçlanana dek biz bu yolda yürüyeceğiz.