Bugün sendikamızın genel başkanı Süleyman Keskin, danışma kurulu üyemiz Kamil Kartal ve EnerjiSa’dan işten atılan, işini ve ekmeğini geri istediği için mücadele eden işçi arkadaşlarımız Ahmet Kelle, Bekir Bayatlı, Erdal Şener, Mehmet Oğuz direnişimizin 79. gününde bir kez daha hukuksuzca gözaltına alındı. Bu memlekette patronlara her şey serbest ama işçilere hak aramak yasak! Böyle bir hukuk olmaz, böyle bir düzen olmaz. Bu hukuk da, düzen de işçilerin, milyonlarca yoksulun karşısında adeta bir sopa görevi görüyor. Hakkını arayanı, işini isteyeni engellemek istiyorlar. Bunlar da yetmezmiş gibi arkadaşlarımız savcılık kararıyla bu geceyi karakollarda geçirecekler. Tek bir karakolda da değil, arkadaşlarımız farklı karakollara dağıtılarak psikolojik olarak baskı altına alınmaya çalışılıyor. Ancak hiç bir güç işini ve ekmeğini isteyen işçilerin haklı davasından daha güçlü değildir. Bu hukuksuzluk son bulsun, gözaltındaki arkadaşlarımız serbest bırakılsın!