İnsanca Yaşam ve Güvenceli Çalışma Kavgasında Biz Varız!

Sendikamızın 6. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da Türkiye’nin dört yanından gelen delegelerin katılımıyla gerçekleşti. Bir kez daha sendikanın genel başkanlığına seçilen Süleyman Keskin, yeniden diriliş hedefi doğrultusunda üç yılda barajları aşıp örnek toplu sözleşmeler yapan, enerji işçilerine alternatif bir çizgi sunan Enerji-Sen’in en başta sahip olduğu amatör ruhu koruyarak yoluna devam edeceğini söyledi.

DİSK/Enerji-Sen’in 6. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da Türkiye’nin dört yanından gelen delegelerin katılımıyla gerçekleşti. Birleşik Metal İş sendikasının Genel Merkez toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula toplu sözleşme sürecinin devam ettiği Uluğ Enerji, EnerjiSa’ya karşı aylar süren bir direnişe sahne olan Başkent Elektrik ve taşeron çalıştırmaya karşı mücadelenin sürdüğü  İSPER başta olmak üzere çok sayıda işyerinden delegeler ve üye işçiler katıldı.

Genel Kurul’a DİSK Limter İş, DİSK Basın İş, İnşaat İş, Öğretmen Sendikası, İSİG Meclisi temsilcileri de dayanışma mesajları ile katılırken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Devrimci Sağlık İş Onursal Genel Başkanı Doğan Halis de kutlama mesajlarını iletti.

Tek listenin oylandığı Genel Kurul’da sendikanın yeni dönem yönetim kurulu şöyle şekillendi:

  • Genel Başkan: Süleyman Keskin
  • Genel Sekreter: Emin Atsız
  • Genel Mali Sekreter: Olgay Sarı
  • Genel Örgütlenme Sekreteri: Ahmet Çakır
  • Genel Eğitim Sekreteri: Yoldaş Yiğit
  • Genel İşçi Sağlığı İş Güvenliği Sekreteri: İrfan Kaya
  • Genel Hukuk ve TİS Sekreteri: Sedat Yılmaz

“Barajları aştık, yetkileri aldık ama amatör ruhumuzu koruyacağız”

Genel Başkan Süleyman Keskin, 40 üyenin katılımı ile gerçekleştirdikleri bir önceki genel kurulda önlerine bir yeniden diriliş süreci koyduklarını, aradan geçen üç küsur yıllık sürede pek çok örgütlenmeye ve direnişe imza atarak toplu sözleşme yetkisi için istenen ülke barajını aştıklarını, sarı sendikaların saltanatını sarsıp toplu sözleşme yapan bir sendika haline geldiklerini söyledi. Keskin tüm enerji işçilerine umut olan bu çizgiyi ilerletirken en başta sahip oldukları amatör ruhu da koruyacaklarını vurguladı.

Genel Kurul’da Divan Başkanlığı yapan, sendikanın Kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal da “Enerji-Sen sendikası, işcilerin gerçekten söz ve karar sahibi olduğu enerji işçileri hareketi yaratmayı başlattı. Umuyorum ki,bu hareket Türkiye işçi sınıfına önemli kazanımlar, önemli deneyimler kazandırır” dedi.