ELEKTRİK, GAZ, SU VE BARAJ ÇALIŞANLARI SENDİKASI’DAN

( DİSK ENERJİ- SEN )

 İLANEN DUYURU

Sendikamızın 6 .olağan genel kurulu’nun , Yönetim Kurulumuzun 28.01.2023  tarih 55 Nolu kararı ile aşağıda belirtilen gündemle, 26 Şubat  2023 tarihinde Bostancı Mah. E 80 Yan yol Cad. No:2  Kadıköy – İSTANBUL Adresinde  bulunan Birleşik Metal İş Sendikası  Genel merkezi  toplantı salonunda 10.00-17.00 saatleri arası yapılmasına, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 05 Mart 2023 tarihinde aynı adreste aynı saat’ler arası   yapılmasına karar verilmiş olup İlgililere ilanen duyurulur.

DİSK ENERJİ- SEN  YÖNETİM KURULU

GÜ N D E M

1- YOKLAMA ve AÇILIŞ,

2- AÇIŞ KONUŞMASI,

3- GENEL KURUL DİVAN SEÇİMİ  

4- SAYGI DURUŞU,

5- KOMİSYONLARIN SEÇİMİ:

  1. a) Hesap Tetkik Komisyonu,
  2. b) Tahmini Bütçe Komisyonu,
  3. c) Tüzük Tadil Komisyonu,
  4. d) Kararlar Komisyonu.

6- KONUKLARIN TANITIMI VE KONUŞMALARI

7- YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ve HESAP RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ,

8- MERKEZ DENETLEME KURULU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ,

9- MERKEZ DİSİPLİN KURULU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ,

10- KURULLARININ İBRASI.

11- HESAP TETKİK KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,

12- TAHMİNİ BÜTÇE KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,

13- TÜZÜK TADİL KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,

14- KARARLAR KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,

15- YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ KONUSUNDA SUNULAN ÖNERGELERİN   GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI ,

 

16- SEÇİMLER:

 

  1. a) Genel Yönetim Kurulu, (Asıl ve Yedekleri)
  2. b) Merkez Denetleme Kurulu, (Asıl ve Yedekleri)
  3. c) Merkez Disiplin Kurulu, (Asıl ve Yedekleri)
  4. d) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) delegelerinin seçimi.

17- DİLEK VE TEMENNİLER

18- KAPANIŞ