Yönetim Kurulumuz

Süleyman KESKİN (Genel Başkan) Emin ATSIZ (Genel Sekreter) Mehmet DENİZ (Genel Mali Sekreter) Ahmet ÇAKIR (Genel Örgütlenme Sekreteri) Yoldaş YİĞİT (Genel Eğitim Sekreteri) Murat SOLMAZ (Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri) Hasan YILDIZ (Genel Hukuk ve TİS Sekreteri)